Program „Wspieramy najlepszych IV”

Kategoria:Edukacja
Podmioty uprawnione:

Zgodnie z  Uchwałą XLIV/463/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

  • uczniowie i uczennice szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wnioski mogą składać:

  • osoby fizyczne
Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek zgodny ze wzorem dostępny na stronie www.opolskie.pl

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 14 45-082 Opole
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  • Statut Województwa Opolskiego
  • Uchwała nr XLIV/463/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych IV” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Osoba do kontaktu:Anna Oleksiak - Podinspektor, Departament Edukacji i Rynku Pracy
Telefon:77 44 45 545
Email:wspieramynajlepszych@opolskie.pl; a.oleksiak@opolskie.pl
Komórka organizacyjna:Departament Edukacji i Rynku Pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.08.2022
Wytworzono przez: Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Opublikowano: 29.11.2016, 14:06
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 24.07.2023, 13:13
Zmodyfikowano przez: Elżbieta Kluba
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 458

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry