Tryb działania https://bip.opolskie.pl/2016/09/tryb-dzialania/ Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa i Sekretarza Województwa określa Zarządzenie nr 49/2022 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.]]> https://bip.opolskie.pl/2016/09/tryb-dzialania/
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie