Kontakt i lokalizacje

Siedziba główna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i adres do korespondencji:
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
tel.: (+48) 77 54 16 410
fax: (+48) 77 54 16 411
e-mail: umwo@opolskie.pl
NIP: 754-25-49-660
REGON: 531412250

Kancelaria Ogólna Urzędu:
ul. gen. J. Hallera 9, 45-867 Opole
tel.: 77 54 16 410

Punkt Informacyjno-Kancelaryjny Urzędu:
ul. Ostrówek 5-7, 45-088 Opole
tel.: 77 54 16 332

adres skrytki ePUAP: /q877fxtk55/SkrytkaESP

adres e-mail: umwo@opolskie.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zlokalizowane są w następujących obiektach na terenie miasta Opola:

  1. ul. Ostrówek 5-7 – Zarząd Województwa Opolskiego, Punkt Informacyjno-Kancelaryjny Urzędu, Departament Organizacyjno-Administracyjny, Gabinet Marszałka. Dostępność architektoniczna:
   • budynek składa się z 5 kondygnacji (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) i jest wyposażony w windę osobową dającą możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje budynku. Winda przystosowana jest do użytku przez osoby z niepełnosprawnością,
   • wejście do budynku (na parterze), bez barier architektonicznych, wyposażone jest w drzwi rozsuwane, automatycznie otwierane czujnikiem ruchu, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
   • na parterze w pobliżu wejścia znajduje się punkt informacyjny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pracownik punktu w razie potrzeby udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
   • na parterze w pobliżu punktu informacyjnego, a także na 3 piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
   • na parterze w holu obok punktu informacyjnego znajduje się tablica z informacjami dotyczącymi rozmieszczenia poszczególnych departamentów i Zarządu Województwa w budynku,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze.
  2. ul. Piastowska 12 – Departament Organizacyjno-Administracyjny; Biuro Bezpieczeństwa; Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Dostępność architektoniczna:
   • z uwagi na brak dźwigu osobowego na I, II i II piętro budynku, gdzie ulokowane są biura Urzędu, osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek (ok. 50m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu do obsługi ww. osoby,
   • platforma (winda) schodowa dla wózka inwalidzkiego znajduje się na schodach za wejściem do budynku. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru,
   • na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i departamentów w obiekcie; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku znajdują się tablice z nazwą instytucji,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
   • bezpośrednio przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
  3. ul. Piastowska 13 – Skarbnik Województwa Opolskiego i Departament Finansów. Dostępność architektoniczna:
   • osoby ze szczególnymi potrzebami za pomocą instalacji przywoławczej – domofonu (usytuowanego przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu) przywołują pracownika Urzędu, który podejmie się obsługi ww. osoby, lub osoby ze szczególnymi potrzebami mogą kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek (ok. 50m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu do obsługi ww. osoby,
   • przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu znajduje się instalacja przywoławcza – domofon, z opisanymi komórkami (sekretariat, referat) usytuowanymi w obiekcie,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
   • w odległości 30 m od wejścia do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
  4. ul. Piastowska 14 – Ostrówek – Departament Cyfryzacji, Biuro Sejmiku. Dostępność architektoniczna:
   • dostęp do obiektu jest bezkolizyjny na obie kondygnacje budynku: do przyziemia od strony parkingu od ulicy Barlickiego i na parter od strony parkingu przy Wieży Piastowskiej. W obiekcie znajduje się dźwig osobowy pomiędzy kondygnacjami. Osoby ze szczególnymi potrzebami na poziom przyziemia budynku mają dostęp z poziomu terenu. Z poziomu przyziemia na poziom parteru (i odwrotnie) osoby te mogą przemieszczać się windą przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Na poziom parteru budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim,
   • w obiekcie (na parterze) znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami; wejście do budynku (na parterze) wyposażone jest w drzwi rozsuwane, automatycznie otwierane czujnikiem ruchu,
   • w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony (czynnym całodobowo) pracownik ochrony w razie potrzeby pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku,
   • w odległości 30 m od wejścia do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe ogólnodostępne przeznaczone dla niepełnosprawnych.
  5. ul. Piastowska 17 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. W budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu (będącym własnością Instytutu Śląskiego w Opolu), Urząd wynajmuje pomieszczenia biurowe usytuowane na I i na II piętrze. Dla budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są umieszczone na stronie BIP Instytutu Śląskiego w Opolu. Przy budynku oraz wzdłuż ul. Piastowskiej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
  6. ul. N. Barlickiego 17 – Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Dostępność architektoniczna:
   • osoby ze szczególnymi potrzebami są kierowane do punktu informacyjnego usytuowanego w przyziemiu budynku – bezkolizyjny dostęp z poziomu terenu,
   • w przyziemiu budynku znajduje się punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika Urzędu, który podejmie się obsługi ww. osób,
   • na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji i departamentu,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku,
   • miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w odległości 50m na ogólnodostępnym parkingu przy Narodowym Centrum Piosenki Polskiej.
  7. ul. gen. J. Hallera 9 – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Ochrony Środowiska, Departament Infrastruktury i Gospodarki, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Kancelaria Ogólna Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego. Dostępność architektoniczna:
   • budynek składa się z trzech segmentów A, B i C. Segment C posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje tego segmentu. Segmenty A i B nie są wyposażone w dźwigi osobowe. Na poziom parteru budynku (segmenty „A”, „B” i „C”) osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym do segmentu „C”.
   • w obiekcie (na parterze segmentu „C”) znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
   • w segmencie „A” znajduje się punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika UMWO, który podejmie się obsługi ww. osób. Przy wejściu do budynku, na parterze w segmencie „C” została umieszczona na ścianie informacja na temat rozkładu departamentów i biur w budynku,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku,
   • przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
  8. ul. S. Żeromskiego 3 – Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, Departament Sportu i Turystyki, Referat Geodezji i Kartografii Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Dostępność architektoniczna:
   • brak specjalnie przystosowanego dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru budynku, gdzie usytuowana jest winda i punkt ochrony budynku,
   • w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie, ale dopiero od parteru budynku,
   • na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku; pracownik ochrony przywołuje pracownika Urzędu, który podejmie się na parterze obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (tym, które mają możliwość dostać się na parter budynku),
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku,
   • miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w odległości 50m od budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na ul. Grunwaldzkiej.
  9. ul. Krakowska 38 – Departament Programowania Funduszy Europejskich, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich, Rzecznik Funduszy Europejskich. Dostępność architektoniczna:
   • do budynku znajduje się bezkolizyjny dostęp wejściem głównym z poziomu terenu,
   • w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie. W części podziemnej znajduje się parking dla samochodów z miejscem postojowym dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie (na I, II i III piętrze) znajdują się pomieszczenia WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
   • na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku,
   • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na ul. Krakowskiej, w odległości 20m od budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  10. ul. Powolnego 8 – Departament Inwestycji i Nieruchomości, Zespół Nadzoru Właścicielskiego i Finansowego Departamentu Finansów – I i II piętro. Dostępność architektoniczna:
   • osoby ze szczególnymi potrzebami są kierowane do punktu informacyjnego o Funduszach Europejskich usytuowanego na parterze budynku – istnieje możliwość skorzystania z krzesła transportowego (tzw. schodołazu) dla osób niepełnosprawnych,
   • w ww. punkcie osoba ze szczególnymi potrzebami zostanie obsłużona przez pracownika danego departamentu,
   • na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji i departamentu,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze,
   • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na ul. Powolnego, w odległości 10m od budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  11. ul. Ozimska 19 – Departament Edukacji i Rynku Pracy, Biuro Kontroli i Audytu, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG V–A RCZ-PL, Zespół ds. Interregu, Zespół ds. Projektów Własnych Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Referat Certyfikacji i Księgowania Wydatków Europejskich Departamentu Finansów, Sekretariat i Dyrekcja oraz Referat Planowania Strategicznego i Referat Badań i Ewaluacji Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Dostępność architektoniczna:
   • budynek posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje obiektu. Na poziom parteru budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym,
   • na parterze w pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
   • w budynku na parterze znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
   • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
   • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku,
   • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na ogólnodostępnym parkingu przy budynku.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie opolskim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu, ul. Leona Powolnego 8, parter – istnieje możliwość skorzystania z krzesła transportowego (tzw. schodołazu) dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Powolnego, w odległości 10m od Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Godziny pracy: poniedziałek godz. 7:00-17:00, wtorek-piątek 7:00-15:00,

Telefony do konsultantów: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie, ul. Słowiańska 19 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), III piętro – istnieje możliwość udzielenia konsultacji na parterze budynku. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny do punktu w celu poinformowania pracownika o konieczności zorganizowania konsultacji na parterze budynku.Najbliższe miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością posiadające oznaczenie pionowe oraz poziome znajduje się 30 metrów od budynku PUP, z lewej strony, z tyłu budynku poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Słowiańskiej 17. Istnieje również możliwość zaparkowania pojazdu z prawej strony PUP na dużym parkingu oraz w wyjątkowych sytuacjach na podwórzu budynku zaraz przy wejściu do PUP, przy którym znajduje się podnośnik pionowy dla osoby z niepełnosprawnością (parter budynku).

Godziny pracy: poniedziałek – piątek godz. 7:30-15:30,

Telefony do konsultantów: 77 448 99 63, 77 448 25 86

Dostępność architektoniczna punktów:

 • We wszystkich punktach informacyjnych dostępne są pętle indukcyjne. Istnieje również możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.
 • W budynkach znajdują się oznaczenia i informacje o położeniu punktów, tabliczki informacyjne oraz wskazówki, gdzie punkty się znajdują.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.
 • Punkty posiadają procedury ewakuacyjne oraz oznaczenia dróg ewakuacji.

Metryczka

Wytworzono: 30.08.2016
Wytworzono przez: Joanna Wilczyńska
Opublikowano: 22.09.2016, 08:46
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 17.06.2024, 13:24
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 5762

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry