Egzekucja opłaty produktowej

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłaty produktowej wyliczonej na podstawie Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 lub Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Uprawomocniona decyzja określająca wysokość opłaty produktowej.
  2. Upomnienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.
Opłaty:

Koszty upomnienia 16,00zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej

Organ właściwy:Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 479 z późn. zm.).
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Metryczka

Wytworzono: 29.09.2016
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 29.09.2016, 12:32
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 09.01.2023, 12:04
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 663

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry