Egzekucja opłaty produktowej https://bip.opolskie.pl/2016/09/egzekucja-oplaty-produktowej/ a

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłaty produktowej wyliczonej na podstawie Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 lub Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

  1. Uprawomocniona decyzja określająca wysokość opłaty produktowej.
  2. Upomnienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.

Koszty upomnienia 16,00zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej

Marszałek Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 479 z późn. zm.).
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat ds. Opłat i Windykacji
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie