Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

ul. Barlickiego 17
45-083, Opole
tel.: (+48) 77 44 29 340
fax: (+48) 77 44 29 340
e-mail: dzp@opolskie.pl

Dyrektor: Agnieszka Okupniak
Z-ca Dyrektora: Mateusz Figiel

Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji (Vertretung der Woiwodschaft Oppeln)

Große Bleiche 60-62
(Eingang Petersstrasse)
D- 55116 Mainz
Tel.: +49 (0) 6131 3295 737
Fax: +49 (0) 6131 3295 911
E-mail: p.lebzuch@opolskie.de
www: opolskie.de

Osoba do kontaktu: dr Przemysław Łebzuch

 

 1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw oraz Zespół ds. Projektów Własnych.
 2. W ramach Departamentu funkcjonuje Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli, jako zamiejscowe komórki Urzędu.
 3. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. realizacja współpracy zagranicznej województwa, w tym przy udziale partnerów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza mającej na celu rozwój wielopłaszczyznowej współpracy z regionami partnerskimi,
  2. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań i przedsięwzięć związanych z promocją województwa, przy współpracy z departamentami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się promocją regionu,
  3. prowadzenie spraw z zakresu udzielania, rozliczania, sprawozdawczości oraz kontroli dotacji  z budżetu województwa, w tym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego,
  4. opracowywanie procedur oraz koordynacja projektów własnych Urzędu, realizowanych przez departamenty, w zakresie: przygotowania, realizacji i sprawozdawczości oraz promocji projektów (w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 06.02.2015
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 21.12.2023, 13:00
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 12854

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry