Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu https://bip.opolskie.pl/2016/09/departament-wspolpracy-z-zagranica-i-promocji-regionu/ tel.: (+48) 77 44 29 340 fax: (+48) 77 44 29 340 e-mail: dzp@opolskie.pl Dyrektor: Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora: Mateusz Figiel Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji (Vertretung der Woiwodschaft Oppeln) Osoba do kontaktu: dr Przemysław Łebzuch Große Bleiche 60-62 (Eingang Petersstrasse) D- 55116 Mainz Tel.: +49 (0) 6131 3295 737 Fax: +49 (0) 6131 3295 911 E-mail: p.lebzuch@opolskie.de www: opolskie.de  
 1. Zakres działania Departamentu realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw oraz Zespół ds. Projektów Własnych.
 2. W ramach Departamentu funkcjonuje Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli, jako zamiejscowe komórki Urzędu.
 3. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. realizacja współpracy zagranicznej województwa, w tym przy udziale partnerów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza mającej na celu rozwój wielopłaszczyznowej współpracy z regionami partnerskimi,
  2. inicjowanie, organizacja, prowadzenie i koordynacja działań i przedsięwzięć związanych z promocją województwa, przy współpracy z departamentami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się promocją regionu,
  3. prowadzenie spraw z zakresu udzielania, rozliczania, sprawozdawczości oraz kontroli dotacji  z budżetu województwa, w tym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego,
  4. opracowywanie procedur oraz koordynacja projektów własnych Urzędu, realizowanych przez departamenty, w zakresie: przygotowania, realizacji i sprawozdawczości oraz promocji projektów (w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).
Nadzór nad Departamentem z wyłączeniem nadzoru nad Zespołu ds. Projektów Własnych sprawuje Marszałek Województwa. Nadzór nad Zespołem ds. Projektów Własnych sprawuje Sekretarz Województwa.   Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa ]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie