Biuro Bezpieczeństwa

ul. Piastowska 14

45-081, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 450
e-mail: boi@opolskie.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Wojciech Merkel

Samodzielne stanowiska pracy:

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Stanowisko ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

W Biurze funkcjonuje pion ochrony, którym kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W ramach pionu ochrony funkcjonuje kancelaria niejawna.

 1. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  4. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników Urzędu,
  7. prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu,
  8. realizacja zadań z zakresu obronności i porządku publicznego oraz koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez departamenty,
  9. współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Województwa,
  10. wdrażanie i monitorowanie w Urzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i jego realizacja we współpracy z departamentami,
  11. inicjowanie, doskonalenie i monitorowanie działań realizowanych przez jednostki organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  12. realizacja procedur zgłaszania i ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

Metryczka

Wytworzono: 01.07.2015
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 13.09.2016, 08:25
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 03.01.2022, 14:14
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2065

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry