Biuro Bezpieczeństwa https://bip.opolskie.pl/2016/09/biuro-ochrony-informacji-niejawnych-i-obronnosci/ tel.: (+48) 77 54 16 450 e-mail: boi@opolskie.pl Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Wojciech Merkel Samodzielne stanowiska pracy:
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Stanowisko ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
W Biurze funkcjonuje pion ochrony, którym kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. W ramach pionu ochrony funkcjonuje kancelaria niejawna.
 1. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  4. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, w tym nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
  5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników Urzędu,
  7. prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu,
  8. realizacja zadań z zakresu obronności i porządku publicznego oraz koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez departamenty,
  9. współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Województwa,
  10. wdrażanie i monitorowanie w Urzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i jego realizacja we współpracy z departamentami,
  11. inicjowanie, doskonalenie i monitorowanie działań realizowanych przez jednostki organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  12. realizacja procedur zgłaszania i ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa ]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie