zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu, rurociągów tłocznych oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rejonie ulic: Mickiewicza, Parkowej, Kossaka, Matejki w Otmuchowie

Data ważności:08.04.2016

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.04.2016
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 01.04.2016, 13:42
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 12

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry