zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu, rurociągów tłocznych oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rejonie ulic: Mickiewicza, Parkowej, Kossaka, Matejki w Otmuchowie https://bip.opolskie.pl/2016/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-sieci-kanalizacyjnej-wraz-z-przepompowniami-sciekow-z-zasilaniem-energetycznym-i-zagospodarowanie/ 08.04.2016 https://bip.opolskie.pl/2016/04/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wykonanie-sieci-kanalizacyjnej-wraz-z-przepompowniami-sciekow-z-zasilaniem-energetycznym-i-zagospodarowanie/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Aleksandra Kaczmarek Województwo Opolskie