Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne > Współpraca z administracją samorządową
Podmioty uprawnione:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
  • Projekt decyzji z załącznikiem graficznym
Organ właściwy:Marszałek Województwa – postanowienie
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9
45-867 Opole

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Metryczka

Wytworzono: 22.10.2015
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Opublikowano: 22.10.2015, 11:21
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:50
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 64

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry