Wpis do rejestru organizatorów szkoleń (przewodników górskich)

Kategoria:Turystyka
Podmioty uprawnione:

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek z danymi zawartymi w art. 24.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Organ właściwy:Marszałek Województwa - zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub bezpośrednio w Departamencie Sportu i Turystyki
ul. Żeromskiego 3, III piętro

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Komórka organizacyjna:Departament Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.09.2015
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 07.09.2015, 09:19
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 12.09.2022, 11:56
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 125

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry