Wpis do rejestru organizatorów szkoleń (przewodników górskich) https://bip.opolskie.pl/2015/09/wpis-do-rejestru-organizatorow-szkolen-przewodnikow-gorskich/ a

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

wniosek z danymi zawartymi w art. 24.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Marszałek Województwa - zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub bezpośrednio w Departamencie Sportu i Turystyki
ul. Żeromskiego 3, III piętro

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Departament Sportu i Turystyki
https://bip.opolskie.pl/2015/09/wpis-do-rejestru-organizatorow-szkolen-przewodnikow-gorskich/https://bip.opolskie.pl/2015/09/wpis-do-rejestru-organizatorow-szkolen-przewodnikow-gorskich/https://bip.opolskie.pl/2015/09/wpis-do-rejestru-organizatorow-szkolen-przewodnikow-gorskich/https://bip.opolskie.pl/2015/09/wpis-do-rejestru-organizatorow-szkolen-przewodnikow-gorskich/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie