Nadawanie uprawnień przewodnikom górskim

Kategoria:Turystyka
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego; rozszerzenie zakresu terytorialnego posiadanych uprawnień; uzyskanie wyższej klasy przewodnika górskiego,
  • wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego,
  • zgłoszenie na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres :

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

lub bezpośrednio w Departamencie Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3, III piętro

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek  i przewodników turystycznych,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Przedmiot sprawy:

Osoby spełniające wymagania określone u ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
Komórka organizacyjna:Departament Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.09.2015
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Opublikowano: 07.09.2015, 09:15
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 12.09.2022, 11:40
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 146

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry