Uchwała Nr 4056/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu pn. Nowe technologie na usługach edukacji w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2009
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):03.11.2009
Nr aktu prawnego:4056/2009
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPO)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.12.2009
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka
Opublikowano: 14.12.2009, 10:24
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 12

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry