Uchwała Nr 4056/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu pn. Nowe technologie na usługach edukacji w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40562009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-osrodka-doskonalenia-informatycznego-i-politechnicznego-w-opolu-pn-nowe-technologie/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4056/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40562009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-wojewodzkiego-osrodka-doskonalenia-informatycznego-i-politechnicznego-w-opolu-pn-nowe-technologie/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie