Uchwała Nr 3968/2009 z dnia 09 października 2009 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 18 września 2007r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, 1.3.1 i 1..2 RPO WO 2007-2013, zmienionego Aneksem nr 1 z 22 kwietnia 2008r., Aneksem nr 2 z 10 kwietnia 2009r. oraz Aneksem nr 3 z 16 lipca 2009r.

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2009
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Data podjęcia (podpisania):09.10.2009
Nr aktu prawnego:3968/2009
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPO)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.12.2009
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka
Opublikowano: 18.12.2009, 15:08
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin:

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry