Uchwała Nr 3968/2009 z dnia 09 października 2009 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 18 września 2007r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, 1.3.1 i 1..2 RPO WO 2007-2013, zmienionego Aneksem nr 1 z 22 kwietnia 2008r., Aneksem nr 2 z 10 kwietnia 2009r. oraz Aneksem nr 3 z 16 lipca 2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39682009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-4-do-porozumienia-z-dnia-18-wrzesnia-2007r-w-sprawie-przekazania-zadan-z-zakresu-realizacji-osi-priorytetowej-1-wzmocnie/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.10.2009 3968/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39682009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-4-do-porozumienia-z-dnia-18-wrzesnia-2007r-w-sprawie-przekazania-zadan-z-zakresu-realizacji-osi-priorytetowej-1-wzmocnie/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39682009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-4-do-porozumienia-z-dnia-18-wrzesnia-2007r-w-sprawie-przekazania-zadan-z-zakresu-realizacji-osi-priorytetowej-1-wzmocnie/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie