Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Status:Projekt
Kadencja:III 2006/2010
Sesja:XXXIII

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.06.2009
Wytworzono przez: Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku
Opublikowano: 26.06.2009, 09:28
Opublikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 8

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry