Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia aktywów trwałych (z wyjątkiem nieruchomości) oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-v372007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia27-lutego-2007r-w-sprawie-ustalenia-zasad-zbywania-wydzierzawiania-wynajmowania-lub-uzyczenia-aktywow-tr/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXXIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-v372007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia27-lutego-2007r-w-sprawie-ustalenia-zasad-zbywania-wydzierzawiania-wynajmowania-lub-uzyczenia-aktywow-tr/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie