Uchwała Nr XXIV /261/2008 z dnia 30 września 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Opolskie gminom na zadania w dziedzinie kultury w zakresie ochrony i konserwacji zabytków realizowane na podstawie zawieranych umów w 2008 r.

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2008
Status:Obowiązujący
Kadencja:III 2006/2010
Sesja:XXIV
Data podjęcia (podpisania):30.09.2008
Nr aktu prawnego:XXIV /261/2008

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.10.2008
Wytworzono przez: Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku
Opublikowano: 09.10.2008, 11:00
Opublikowano przez: Natalia Ochędzan
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry