Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą „Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki" oraz nadania statutu. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1436/2015 z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie systemu archiwizacji danych na potrzeby zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych w UMWO. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1438/2015 z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w projekcie pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1437/2015 z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia zasad współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej przy realizacji części projektu pod nazwą „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1439/2015 z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w projekcie pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki 2 – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego”, w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1440/2015 z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie kontynuacji wspólnego organizowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli w województwie opolskim w roku 2016. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1441/2015 z dnia 01 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia projektu porozumienia na współorganizację Gali podsumowującej 48 Plebiscyt „Sportowiec Roku 2015”. 0 Szczegóły
zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie komór przewiertowych/przeciskowych pod gazociąg w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle DN 1000, 19 km” 0 Szczegóły
obwieszczenie dla stron postepowania o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie komór przewiertowych/przeciskowych pod gazociąg w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle DN 1000, 19 km” 0 Szczegóły
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok. 0 Szczegóły
Przewiń do góry