Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr 5263/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie zmiany uchwały nr 5020/2014 z 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy o współpracy ponadnarodowej na rzecz realizacji Projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5267/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Głównej 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5268/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, dla terenu położonego przy ul. Kościuszki 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5269/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5271/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5270/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego położonej przy ul. Wodociągowej w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5264/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego/ Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5261/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie zmiany uchwały nr 1154/2007 z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim” z późniejszymi zmianami 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5256/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 1855/2008 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ze zm., wersja 26. 0 Szczegóły
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska popierającego inicjatywę utworzenia przez Gminę Nysa szkoły mistrzostwa sportowego. 0 Szczegóły
Przewiń do góry