Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr 5401/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Matiz o numerze rejestracyjnym ONY T595, stanowiącego majątek trwały Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5405/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie zmiany „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013-2018” 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5407/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego położonej przy ul. Wodociągowej w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5408/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu pod garażem przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5410/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni przez Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5412/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji:- „Pokój” na obszarze gm. Pokój i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Pokój” 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5413/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Baborów” na obszarze gminy Baborów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Baborów-Sułków” 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5414/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Paczków” na obszarze gminy Paczków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Paczków” 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5415/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Lewin Brzeski” na obszarze gminy Lewin Brzeski i likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lewin Brzeski 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5416/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Niemodlin” 0 Szczegóły
Przewiń do góry