Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr 1691/2016 z dnia 08 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1692/2016 z dnia 08 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1690/2016 z dnia 08 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1624/2016 z dnia 25 stycznia 2016 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy nr R.U.DIG.042.16.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych dla przewoźnika. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1695/2016 z dnia 16 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Popielów. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1696/2016 z dnia 16 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Dobrzeń Wielki. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1697/2016 z dnia 16 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie sfinansowania zadania pn.: „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Gogolin”. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1198/2015 z dnia 07 października 2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1700/2016 z dnia 16 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1704/2016 z dnia 16 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 0 Szczegóły
Przewiń do góry