Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr 4594/2010 z dnia 22 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej przekazania środków publicznych na refundację kosztów kształcenia dla pracowników wykonujących zawody medyczne w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4597/2010 z dnia 22 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej przekazania środków publicznych na refundację kosztów kształcenia dla pracowników wykonujących zawody medyczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Opolskim Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T.Koszarowskiego 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4598/2010 z dnia 22 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej dotacji na pokrycie kosztów kształcenia dla kadry medycznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4596/2010 z dnia 22 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej przekazania środków publicznych na refundację kosztów kształcenia dla pracowników wykonujących zawody medyczne w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4607/2010 z dnia 22 lutego 2010 w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań w okresie od lutego do czerwca 2010 r. w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Województwa Opolskiego w 2010 r. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4609/2010 z dnia 23 lutego 2010 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4604/2010 z dnia 22 lutego 2010 w sprawie przyjęcia wzoru aneksu Nr 2/2010 do Porozumienia o nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/529/08 w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, zawartego w dniu 31 grudnia 2008r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Opolskim, zmienionego Aneksem nr 1/2009 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4613/2010 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przyjęcia projektu Umowy przyznania pomocy technicznej na realizację operacji pn. „Najem pomieszczeń biurowych wraz z kosztami eksploatacyjnymi i kosztami energii dla pracowników realizujących zadania PROW 2007-2013” w ramach Schematu I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4611/2010 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za II półrocze 2009 r.) 0 Szczegóły
Uchwała Nr 4612/2010 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 0 Szczegóły
Przewiń do góry