Andrzej Buła

Andrzej Buła
Radny Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 550 do 557
fax: (+48) 77 54 16 551
e-mail: sejmik@opolskie.pl
udział w komisjach:
klub:
oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie złożone w 2016 roku (oświadczenie roczne) (PDF, 1935.04 kB)
Oświadczenie złożone w 2015 roku (oświadczenie roczne) (PDF, 1819.25 kB)
Oświadczenie złożone w 2015 roku (korekta oświadczenia) (PDF, 370.8 kB)
Oświadczenie złożone w 2014 roku (oświadczenie złożone 30 dni od dnia złożenia ślubowania – kadencja 2014-2018) (PDF, 1888.13 kB)

Interpelacje

BIOGRAFIA

Urodził się w Kluczborku 28 sierpnia 1965 roku, od 1982 roku do dziś mieszka w tym mieście. Jest żonaty, ma dwoje dzieci – syna Michała i córkę Julię.

W roku 1989 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończył studia podyplomowe – w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie oraz w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. Posiada tytuł zawodowy menedżera sportu i uprawnienia trenera zawodowego II klasy w piłce nożnej.

Przez 13 lat pracował jak nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W roku 2003 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku, który zreorganizował i stworzył z niego nowoczesną, niezwykle istotną dla życia społeczności regionalnej placówkę. Był współtwórcą Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”.

Jego pasją jest sport, a przede wszystkim piłka nożna. Od 2003 roku, czyli od momentu powstania klubu sportowego MKS Kluczbork pracował w tym klubie, a przez cztery lata szefował jego zarządowi piłkarskiemu. W czasie gdy był prezesem, MKS osiągnął największy sukces w historii kluczborskiego futbolu. W 2009 roku zespół awansował do I ligi, a w pierwszym sezonie gry w niej zakończył rozgrywki na 6. miejscu.

W wyniku wyborów samorządowych został w roku 2006 radnym województwa opolskiego. W Sejmiku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki. W roku 2007 wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych, w których zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. W sejmie VI, a potem VII kadencji pracował m.in. w komisjach edukacji, nauki i młodzieży oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki, a także komisji ustawodawczej. Posłem był do czasu wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku.
W kadencji 2014-2018 został radnym województwa i ponownie radni wybrali go na marszałka województwa

Zawsze postępuje zgodnie z dewizą “z myślą o ludziach” – podkreśla, że to, co udało mu się osiągnąć, zawdzięcza także ludziom, na których natrafiał na swojej drodze życiowej. Potrafi ich słuchać, rozmawiać i współpracować z nimi.

Przewiń do góry