Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.09.2016 13:38:16 do: 13.09.2016 13:38:47, opublikowana przez: Iwona Marek

Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa a Skarbnika Województwa określa Zarządzenie nr 47/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi zmienione Zarządzeniem nr 72/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi UMWO oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:02.08.2016
Godzina wytworzenia:12:55
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry