Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.09.2016 08:25:07 do: 11.10.2016 11:28:02, opublikowana przez: Iwona Marek

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Piastowska 14 45-082, Opole tel.: 77 54 16 593 (wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 31a)

 1. Do zadań komórki należy:
  1. opracowywanie, we współpracy z departamentami i jednostkami organizacyjnymi, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  2. opracowywanie procedur (regulaminów) mających na celu ujednolicenie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi stosowanych przez departamenty Urzędu oraz jednostki organizacyjne,
  3. prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji,
  4. koordynowanie i nadzorowanie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego, w tym opiniowanie dokumentów związanych z organizacją otwartych konkursów ofert oraz udział w komisjach konkursowych,
  5. koordynowanie i nadzorowanie działań departamentów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania trybu pozakonkursowego na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,
  6. organizowanie imprez, wydarzeń i konkursów na rzecz organizacji pozarządowych województwa opolskiego,
  7. organizowanie szkoleń i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz pracowników Urzędu,
  8. prowadzenie platformy internetowej ngo.opolskie.pl oraz strony internetowej Urzędu dotyczącej organizacji pozarządowych,
  9. współdziałanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:12.05.2016
Godzina wytworzenia:08:18
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry