Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.09.2016 14:46:07 do: 11.10.2016 12:05:27, opublikowana przez: Katarzyna Piechówka

Departament Cyfryzacji

Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki ul. Piastowska 14 - Ostrówek 45-082, Opole tel.: (+48)775416360 e-mail: dsi@opolskie.pl Dyrektor: Mariusz Bogucki Komórki organizacyjne:

 • Referat Społeczeństwa Informacyjnego
 • Referat Informatyki
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 23a)
 1. Do zadań Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki należy w szczególności:
  1. współpraca przy realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie związanym ze Społeczeństwem Informacyjnym w tym Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 - Społeczeństwo informacyjne
  2. realizacja i współpraca przy wdrażaniu zadań samorządu województwa z obszaru społeczeństwa informacyjnego
  3. opiniowanie i wspieranie projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego
  4. wieloszczeblowa współpraca na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  5. promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej
  6. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu
  7. zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych
  8. zapewnienie ciągłości działania sprzętu komputerowego
  9. zapewnienie zgodnego z prawem użytkowania systemów i programów komputerowych
  10. rozwój systemów informatycznych na potrzeby obsługi RPO WO 2007-2017 oraz PO KL
  11. rozwój elektronicznej komunikacji wewnętrznej.

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:12.05.2015
Godzina wytworzenia:14:30
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry