Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.02.2011 10:19:27 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Marek

Uchwała Nr 251/2011 z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na rok 2011 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Sekcja Orientacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.2. Scalanie gruntów, 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2011
Status:Obowiązujący
Kadencja:IV 2010/2014
Data podjęcia (podpisania):24.01.2011
Nr aktu prawnego:251/2011
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć
Data wytworzenia:01.02.2011
Godzina wytworzenia:10:19
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry