Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.04.2024 14:18:36 do: nadal, opublikowana przez: Alicja Kruk

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty kulinarne

W dniu 17.04.2024 r. została złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie oferta na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty kulinarne” stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia. Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem opolskie.pl
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 25.04.2024 r., w jednej z wybranych form:
  • mailowo na adres dwo@opolskie.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
    1. kancelarii ogólnej/punkcie kancelaryjnym* Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Hallera 9, 45-867 Opole
    2. Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Hallera 9, 45-867 Opole,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego    

Data ogłoszenia:18-04-2024
Data ważności:25-04-2024
Osoba odpowiedzialna:Marcin Oszańca - Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie
Data wytworzenia:17.04.2024
Godzina wytworzenia:21:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry