Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.04.2024 13:08:27 do: nadal, opublikowana przez: Iwona Sękowska

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego „Riders of Europe. Międzynarodowe spotkanie propagatorów wspólnej Europy.”

W dniu 17.04.2024 r. została złożona przez International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Sekcja Polska - Opolska Grupa Wojewódzka - Region III "KORONA" Opole oferta na realizację zadania publicznego „Riders of Europe. Międzynarodowe spotkanie propagatorów wspólnej Europy.”, stanowiąca załącznik niniejszego ogłoszenia. Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 12, 45-082 Opole
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod adresem www.opolskie.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 25 kwietnia 2024 r., w jednej z wybranych form:
  • mailowo na adres: i.sekowska@opolskie.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
    1. punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, w Opolu,
    2. Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ul. Barlickiego 17 w Opolu,
  • listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Data ogłoszenia:18-04-2024
Data ważności:25-04-2024
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Sękowska
Data wytworzenia:18.04.2024
Godzina wytworzenia:13:06
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry