Wersja historyczna publikacji, ważna od: 08.04.2024 09:34:18 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Lukowska

Uchwała Nr 11971/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego w 2024 roku pn. „Ochrona dzikich zwierząt” skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):25.03.2024
Nr aktu prawnego:11971/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Ochrona środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – Manfred Grabelus
Data wytworzenia:25.03.2024
Godzina wytworzenia:09:15
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry