Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.03.2024 12:51:58 do: nadal, opublikowana przez: Marta Maj

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku

Kategoria:Kultura
Przedmiot sprawy:

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  1. wystawa,
  2. inicjatywa edukacyjna,
  3. publikacje książkowe,
  4. konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury,
  5. projekty naukowo – badawcze.
Podmioty uprawnione:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/426/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody są wszystkie muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tj. takie, których statut lub regulamin został uzgodniony z właściwym ministrem do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz muzea Kościołów i związków wyznaniowych, muzea będące jednostkami  organizacyjnymi szkół i uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, powołane decyzją właściwych władz.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • wniosek
 • termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
 • Marszałek Województwa Opolskiego powołuje komisję, która rozpatruje wnioski o przyznanie nagrody.
 • Nagrody przyznaje Marszałek Województwa Opolskiego po zapoznaniu się z propozycją komisji.
 • Wręczenie Nagród podczas uroczystego spotkania Marszałka Województwa Opolskiego z pracownikami instytucji muzealnych.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
(Kancelaria Ogólna, pokój 150) lub
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
ul. Żeromskiego 3
Opole (III piętro, sekretariat)

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
 • Ustawa o Samorządzie Województwa
 • Statut Województwa Opolskiego
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Komórka organizacyjna:Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Kultury, Sportu i Turystyki
Data wytworzenia:12.11.2019
Godzina wytworzenia:10:38
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry