Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.02.2024 09:40:06 do: nadal, opublikowana przez: Marta Maj

Opiniowanie projektu strategii rozwoju gminy/strategii rozwoju ponadlokalnego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dot. kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa opolskiego

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta / organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta / organu wykonawczego związku międzygminnego albo stowarzyszenia
  • Projekt strategii rozwoju gminy / strategii rozwoju ponadlokalnego
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Dokument wytworzył:Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Data wytworzenia:25.04.2022
Godzina wytworzenia:12:16
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry