Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.01.2024 14:13:09 do: nadal, opublikowana przez: Katarzyna Obodzińska

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.   Termin przeprowadzenia konsultacji: 12 grudnia – 26 grudnia 2023 r.   Sposób konsultacji: Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.   Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
  Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje wraz z harmonogramem konsultacji: Uchwała Nr 11084/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2023 r.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Damboń-Kandziora
Data wytworzenia:07.12.2023
Godzina wytworzenia:12:22
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry