Wersja historyczna publikacji, ważna od: 04.01.2024 10:58:08 do: nadal, opublikowana przez: Marta Maj

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Kategoria:Geodezja i Kartografia
Komórka organizacyjna:Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Przedmiot sprawy:

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Podmioty uprawnione:

Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu, formatu dostępnych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedstawione zostały na stronie:

https://cuw.mapy.opolskie.pl/cuw_eservice/zgloszenie-prac-geodezyjnych/

https://cuw.mapy.opolskie.pl/cuw_eservice/usluga-rejestracji-i-obslugi-zgloszenia-pracy-kartograficznej-na-poziomie-wojewodzkim/

Opłaty:

Nie podlega opłatom

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

Kancelaria Ogólna ul. gen. J. Hallera 9, 45-867 Opole lub

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu Marszałek Województwa Opolskiego wydaje decyzję administracyjną.  Od decyzji odmawiającej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni, licząc od daty  doręczenia decyzji.

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
  • art. 40 a ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne.
  • §12 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Osoba odpowiedzialna:Jacek Górny – Geodeta Województwa

Metryczka

Dokument wytworzył:Jacek Górny – Geodeta Województwa
Data wytworzenia:25.04.2022
Godzina wytworzenia:13:11
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry