Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.12.2023 15:28:36 do: 26.01.2024 14:13:14, opublikowana przez: Wioletta Niedźwiedź

Kontrole przeprowadzane przez UMWO w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach, którym powierzono wykonywanie zadań w imieniu samorządu województwa opolskiego

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,  prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wioletta Niedźwiedź
Data wytworzenia:11.04.2023
Godzina wytworzenia:08:59
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry