Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.11.2023 09:32:41 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Lukowska

Uchwała Nr 10919/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta, Miasta Opole, dotyczący zwiększenia procentowej wartości dofinansowania w projekcie pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym, nr RPOP.12.02.01-16-0003/22, realizowanego w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):14.11.2023
Nr aktu prawnego:10919/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPF)

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała
Data wytworzenia:14.11.2023
Godzina wytworzenia:08:23
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry