Wersja historyczna publikacji, ważna od: 26.10.2023 13:11:16 do: 26.10.2023 13:13:15, opublikowana przez: Radosław Nowosielecki

Uchwała nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.10.2023r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Sesja:LVIII
Data podjęcia (podpisania):24.10.2023
Nr aktu prawnego:LVIII/599/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska
Data wytworzenia:12.10.2023
Godzina wytworzenia:13:11
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry