Wersja historyczna publikacji, ważna od: 02.10.2023 15:27:10 do: 24.11.2023 09:43:55, opublikowana przez: Anna Mróz-Gryc

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa wodnego turystów w regionie pn. „RATOWNICTWO WODNE TURYSTÓW NA OBSZARZE JEZIORA NYSKIEGO”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
  Składanie ofert   do 31 października 2023 r.
  Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert   do 15 listopada 2023 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu   do 30 listopada 2023 r.
  Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: turystyka@opolskie.pl, tel. 77 44 29 321 Anna Mróz - Gryc, 77 44 29 333 Tomasz Okaj.

Data ważności:31.10.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Anna Mróz - Gryc
Data wytworzenia:02.10.2023
Godzina wytworzenia:13:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry