Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.09.2023 11:48:58 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Lukowska

Uchwała Nr 10089/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Nieobowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):24.07.2023
Nr aktu prawnego:10089/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Zdrowie i polityka społeczna

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora
Data wytworzenia:24.07.2023
Godzina wytworzenia:10:24
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry