Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.09.2023 15:00:50 do: nadal, opublikowana przez: Wiktoria Fedunik-Szydełko

Rozeznanie rynku na obsługę merytoryczną szkolenia specjalistycznego dla potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt.: Realizacja zasad równościowych w projektach unijnych 2021-2027.

Zamawiający informuje, że 11 września 2023 r. dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana dotyczy pkt. 4 Termin składania ofert w rozeznaniu rynku. OPIS PRZED ZMIANĄ: Pkt.: 4. Termin składania ofert w rozeznaniu rynku: Oferty należy składać do dnia 8 września 2023 r., do godz. 15.00 na adres e-mail: europejskie@opolskie.pl lub pisemnie na adres:  OPIS PO ZMIANIE: Pkt.: 4. Termin składania ofert w rozeznaniu rynku: Oferty należy składać do dnia 18 września 2023 r. do końca dnia na adres e-mail: europejskie@opolskie.pl lub pisemnie na adres:

Data ważności:18.09.2023
Osoba odpowiedzialna:Wiktoria Fedunik-Szydełko
Typ:Zakupy RPO WO 2014-2020

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiktoria Fedunik-Szydełko
Data wytworzenia:01.09.2023
Godzina wytworzenia:12:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry