Wersja historyczna publikacji, ważna od: 06.09.2023 07:43:54 do: 06.09.2023 07:46:17, opublikowana przez: Monika Jodko

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

Data ważności:20.09.2023
Osoba odpowiedzialna:Barbara Kamińska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Anna Bednarska
Data wytworzenia:06.09.2023
Godzina wytworzenia:08:00
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry