Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.09.2023 11:50:49 do: 02.10.2023 14:27:01, opublikowana przez: Adriana Urbaniak

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

   

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu

w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

  Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 15.09.2023 r. Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu). W załączeniu:
  • ogłoszenie o konkursie
  • załącznik nr 1 – oświadczenia
  • załącznik nr 2 – informacja dot. ochrony danych osobowych

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekolog, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
Data wytworzenia:05.09.2023
Godzina wytworzenia:11:47
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry