Wersja historyczna publikacji, ważna od: 31.08.2023 10:46:41 do: 06.09.2023 11:23:11, opublikowana przez: Andrzej Janas

Kontrole przeprowadzane przez UMWO w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa.

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,  prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wioletta Niedźwiedź
Data wytworzenia:17.03.2023
Godzina wytworzenia:07:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry