Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2023 09:21:34 do: nadal, opublikowana przez: Adriana Urbaniak

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.   Termin przeprowadzenia konsultacji: 17-31.08.2023 r.   Sposób konsultacji: Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.   Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
  Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji: Uchwała nr 10089/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2023 r.

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Data wytworzenia:14.08.2023
Godzina wytworzenia:09:14
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry