Wersja historyczna publikacji, ważna od: 02.08.2023 14:25:54 do: nadal, opublikowana przez: Jacek Ruszczewski

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą “Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc”

Zarząd Województwa Opolskiego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na powierzenie w latach 2023-2024 realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc” - dotyczących:

  • przygotowania realizacji i realizacji w szkołach województwa opolskiego rekomendowanych programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uniwersalnej lub selektywnej, zawartych w bazie systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia,
  • realizacji w szkołach województwa opolskiego działań o charakterze superwizyjnym, konsultacyjnym i/lub pomocowym dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych oraz rozwiązywania problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi - adresowanych do osób pracujących w szkołach, rodziców i uczennic/uczniów,
  • realizacji w szkołach województwa opolskiego Treningów Umiejętności Społecznych dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych.
Oferty wraz z kompletem wymaganych załączników powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września  2023 roku. Informacje dotyczące konkursu udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, pod numerem telefonu 504 195 687 lub e-mailowo j.ruszczewski@opolskie.pl

Data ważności:13.09.2023
Osoba odpowiedzialna:Jacek Ruszczewski

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Jacek Ruszczewski
Data wytworzenia:02.08.2023
Godzina wytworzenia:14:13
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry