Wersja historyczna publikacji, ważna od: 27.07.2023 12:13:40 do: 27.07.2023 12:14:06, opublikowana przez: Teresa Kiecoń

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego poprzez organizację pikniku ekologicznego Mamy Rady na Odpady w 2023 roku.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU: Składanie ofert do 8 czerwca 2023 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 17 sierpnia 2023 r. * Rozstrzygnięcie konkursu do 6 września 2023 r. * *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Barlickiego 17 w Opolu, adres e-mail: ekologia@opolskie.pl, tel. 77 54 16 824, 77 44 29 347.

Data ważności:30.09.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Teresa Kiecoń
Data wytworzenia:16.05.2023
Godzina wytworzenia:07:39
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry